Ứng Hòa mở 300 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đỗ Minh| 05/02/2021 07:21

(HNM) - Theo UBND huyện Ứng Hòa, triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, huyện đã tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn 2010-2019, huyện đã mở 300 lớp đào tạo nghề cho 9.867 lao động, trong đó 188 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 6.040 lao động, 113 lớp phi nông nghiệp cho 3.827 lao động.

Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; giúp nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt trên 66,7%. Thông qua các lớp đào tạo, hầu hết học viên đều có tay nghề khá, được giới thiệu hoặc tự tìm việc làm tại các làng nghề, cơ sở sản xuất; nhiều học viên chủ động xây dựng, ứng dụng kiến thức khoa học đã học vào phát triển nông nghiệp, xây dựng các mô hình chất lượng cao, giá trị kinh tế lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa mở 300 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn