26,2% học viên lớp quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai đạt xuất sắc

Hoàng Sơn| 31/10/2022 18:57

(NSHN) - Chiều 31-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai tổ chức bế giảng lớp quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Tham gia lớp bồi dưỡng có 61 học viên, gồm: Trưởng, phó các phòng, ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội huyện và các xã, thị trấn.

Đại biểu dự lớp bế giảng lớp học.

Trong thời gian học tập, các học viên đã được bồi dưỡng, trao đổi 10 chuyên đề. Tiêu biểu như: Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; quan điểm, định hướng lớn về xây dựng và phát triển huyện trong giai đoạn mới; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh; tình hình kết quả và những vấn đề đặt ra trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện hiện nay...

Với tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí báo cáo viên và học viên, lớp bồi dưỡng đã thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình bồi dưỡng đã đề ra. Qua đánh giá, xếp loại của Huyện ủy, có 16 học viên đạt loại xuất sắc, chiếm 26,2%; 31 học viên đạt loại giỏi, chiếm 50,8%; 14 học viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 23%.

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai đã ghi nhận, biểu dương tinh thần học tập của các học viên.

Đồng chí đề nghị, sau thời gian học lớp bồi dưỡng này, các học viên cần gắn lý luận với thực tiễn, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của thế lực thù địch; quyết tâm cao, sáng tạo trong công tác lãnh đạo; có hành động cụ thể, thể hiện sự quyết liệt cũng như năng lực lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, từ những kiến thức tiếp thu được, mỗi học viên là hạt nhân tự giác, tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và tiếp tục trau dồi tu dưỡng đạo đức; chủ động vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, đổi mới tư duy phù hợp với sự vận động phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đã đề ra...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
26,2% học viên lớp quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai đạt xuất sắc