Chuẩn bị tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, huyện Sóc Sơn

Miên Hạo| 12/05/2022 07:54

(HNM) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 1594/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận các nội dung tu bổ, chống xuống cấp Tam bảo, di tích chùa Đức Hậu, gồm tu sửa mái; nâng nền, bảo tồn tường hồi bên trái, hạ giải gia cố các đoạn tường bao còn lại; thay mới các cột hiên từ cột gạch thành cột đá tu bổ chống xuống cấp một số cấu kiện mục hỏng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý đối với việc tu sửa mái và nâng nền, cần gông bó, kích nâng hoặc hạ giải để tái sử dụng các chi tiết nề ngõa có giá trị; tận dụng tối đa ngói cũ, tái sử dụng chân tảng cũ; việc neo giằng, kích nâng khung gỗ bảo đảm an toàn, không làm chuyển vị kết cấu, gãy mộng và sứt vỡ các chi tiết chạm khắc trên cấu kiện. Đối với việc xây lại tường bao, tái sử dụng tối đa gạch cổ, cũ để xây lại tường không trát, miết mạch; giữ nguyên toàn bộ bộ khung gỗ cũ. Đối với việc thay mới xà và nối chân một số cột, chỉ thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng đánh giá di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân, để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, huyện Sóc Sơn