Đông Anh tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Minh Huyền| 06/03/2023 07:30

(HNM) - UBND huyện Đông Anh thông tin, huyện đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Theo đó, huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực dân cư hiện có; quản lý chặt chẽ quy hoạch, phối hợp tốt với các đơn vị lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt, huyện sẽ tổ chức lập quy hoạch chi tiết 2 bên các trục giao thông, bảo đảm khai thác có hiệu quả các nguồn lực và đầu tư đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch.

Đối với công tác quản lý đất đai, huyện Đông Anh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2023 đối với từng xã, thị trấn; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm đối với vi phạm phát sinh và xử lý dứt điểm vi phạm tồn tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng