Quận Hoàn Kiếm: Gắn việc triển khai công tác dân vận với cải cách hành chính và chuyển đổi số

Hương Ly| 03/03/2023 16:08

(HNMO) - Ngày 3-3, Ban Dân vận Quận uỷ Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tọa đàm về nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước thuộc quận.

Theo Trưởng ban Dân vận Quận uỷ Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thuỷ, Ban Dân vận Quận uỷ tổ chức hội nghị toạ đàm với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận về vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận nói chung, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước nói riêng. 

Các đồng chí lãnh đạo quận chủ trì hội nghị toạ đàm

Tại hội nghị, 12 ý kiến tham luận của các đơn vị đã làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong việc triển khai công tác dân vận trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; sự đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan nhà nước quận trong việc triển khai công tác dân vận... Qua đó, đã giúp hoạt động của các cơ quan nhà nước từng bước đạt chất lượng cao hơn, phục vụ tổ chức, công dân tốt hơn. 

Hội nghị thu hút 12 ý kiến tham luận của các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Phát biểu kết luận nhấn mạnh những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện, Trưởng ban Dân vận Quận uỷ Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thuỷ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở tiếp tục xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tăng cường hiệu quả hoạt động của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của quận.

Đại diện Công ty Cổ phần Đồng Xuân tham luận.

Cùng với việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và Thành uỷ về công tác dân vận, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận trong cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện chuyển đổi số. 

Đồng chí Phạm Thị Thu Thuỷ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường phối hợp với Ban Dân vận Quận uỷ trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị của quận trong năm 2023. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm: Gắn việc triển khai công tác dân vận với cải cách hành chính và chuyển đổi số