Quận Long Biên hoàn thành 16/16 chỉ tiêu phát triển năm 2022

Hà Vũ| 14/12/2022 10:28

(NSHN) - Sáng 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên tổ chức hội nghị lần thứ XIII, cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của quận tiếp tục đổi mới, đạt được kết quả toàn diện. Trong đó, quận đã chủ động nắm bắt, dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp; định hướng dư luận gắn với trách nhiệm của các cấp, các ngành; đã giải quyết, trả lời và định hướng 50/58 nội dung dư luận phản ánh; đang tiếp tục xác minh giải quyết các nội dung còn lại.

Quận cũng đã chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện 22 chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Trong năm, quận đã lãnh đạo 493/493 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; thành lập 3 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt 150% kế hoạch), kết nạp 185 đảng viên mới (đạt 109% kế hoạch). Công tác dân vận đạt kết quả nổi bật với hàng trăm mô hình dân vận khéo thực hiện chủ đề công tác năm của quận về giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị...

Năm 2022, quận Long Biên đã hoàn thành toàn diện 16/16 chỉ tiêu thành phố và HĐND quận giao, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Đáng chú ý, thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 8.760 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao đầu năm. Tổng chi ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 2.577,8 tỷ đồng (không bao gồm chi từ chuyển nguồn đầu tư xây dựng năm 2021 sang năm 2022 là 984 tỷ đồng), đạt 95% dự toán.

Năm 2023, quận Long Biên xác định 5 nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 8 nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phấn đấu đạt thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận (2003-2023).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên hoàn thành 16/16 chỉ tiêu phát triển năm 2022