Quận Thanh Xuân triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Việt Tuấn| 01/03/2022 15:02

(NSHN) - Ngày 1-3, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, quận đang triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn.

 Các chung cư cũ quận Thanh Xuân tại mặt phố Khuất Duy Tiến.

Đây là đề án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn Hà Nội và Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được phê duyệt.

Từ đầu tháng 2-2022, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các lực lượng chức năng quận tổ chức rà soát, đề xuất danh mục, phạm vi ranh giới dự án cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ/nhóm chung cư cũ/tập hợp các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ cần nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết/tổng mặt bằng/đề án quy gom trên địa bàn quản lý. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý I-2022; trong đó, xác định lộ trình triển khai lập quy hoạch theo thứ tự ưu tiên từng giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo.

“Công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm phục vụ tái định cư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng bộ kết nối với các khu chức năng đô thị hiện hữu, phát huy tối đa nguồn lực đất đai đô thị, nhằm bảo đảm sự an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân. Qua đó, làm thay đổi cơ bản, nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan, hướng tới đô thị xanh, văn minh, hiện đại, bền vững”, đồng chí Võ Đăng Dũng nhấn mạnh.

Theo đó, quận Thanh Xuân đã thiết lập 3 mô hình thực hiện quy hoạch.

Mô hình 1 - Khu chung cư cũ, sẽ nghiên cứu đề xuất chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (tăng tối đa tầng cao và hệ số sử dụng đất) bảo đảm cân đối tổng thể toàn khu đáp ứng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế cho phép; trên cơ sở quy mô diện tích đất, mặt bằng hiện trạng của từng khu chung cư cũ để nghiên cứu triển khai cuốn chiếu, hoán đổi bố trí các công trình nhà ở tái định cư cao tầng và hạ tầng xã hội vào các quỹ đất trống trong lõi khu, giải phóng các quỹ đất xung quanh bên ngoài khu để phát triển công trình kinh doanh thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại (với khu vực được bổ sung dân số), tăng quy mô tầng hầm liên thông để xe và khai thác dịch vụ thương mại, tăng tính khả thi đầu tư dự án.

Mô hình 2 - Nhóm chung cư cũ thực hiện như mô hình 1. Đối với trường hợp diện tích đất nhỏ, chưa khả thi hiệu quả đầu tư thì có thể nghiên cứu theo mô hình 3.

Mô hình 3, tập hợp các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ, thực hiện theo phương thức quy gom tái định cư tại chỗ trên địa bàn phường, quận; bố trí tái định cư gộp các chung cư cũ đơn lẻ vào một số quỹ đất chung cư cũ hiện có để giải phóng một số quỹ đất có giá trị để phát triển công trình kinh doanh thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại (với khu vực được bổ sung dân số) để tăng tính khả thi đầu tư dự án.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng cho biết, quận sẽ huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng khu chung cư cũ, tổ dân phố, từng hộ dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và thành phố để cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ