Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên 5 năm liên tục vượt chỉ tiêu phát triển Đảng

Hà Vũ| 09/03/2023 17:04

(NSHN) - 5 năm liên tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới và được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), được Quận ủy khen thưởng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu - đây là thành tích của Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên được khẳng định tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 9-3.

Hội nghị được tổ chức kết hợp với buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Phủ Chủ tịch. 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm trao khen thưởng cho các chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị.

Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị cũng thống nhất đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu đại hội đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Long Biên Đinh Thị Bích Nguyệt, Đảng bộ đã thành lập được 12 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, vượt 4 chi bộ so với chỉ tiêu (đạt 150% kế hoạch); tiếp nhận chuyển giao từ Thành ủy, Quận ủy 6 chi bộ và thực hiện thủ tục giải thể 2 chi bộ. Đảng bộ Khối cũng đã kết nạp được 69/48 đảng viên mới (trong đó có 4 chủ doanh nghiệp), đạt 143,8% kế hoạch.

Tính đến nay, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Long Biên có 72 chi bộ với 796 đảng viên, tăng 13 chi bộ (22%) và 134 đảng viên (20,2%) so với đầu nhiệm kỳ 2020-2025. So với ngày đầu thành lập (tháng 11-2017), Đảng bộ Khối đã tăng thêm 34 chi bộ (89,5%) và tăng 383 đảng viên (92,7%).

Tại hội nghị, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Long Biên đã đánh giá kết quả các nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ, triển khai các nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 và các năm tiếp theo. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng hầu hết các doanh nghiệp trong Khối vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp còn hỗ trợ gần 500 triệu đồng và nhiều hiện vật cho hoạt động từ thiện xã hội...

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả như triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố và của Quận ủy, đạt tỷ lệ đảng viên tham gia trên 98%. Đảng ủy Khối còn chủ động triển khai nhiệm vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề theo hướng đổi mới, thiết thực, cụ thể trong buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lần này. 

Năm 2023, Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Long Biên xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và các văn bản chỉ đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 và của quận, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên 5 năm liên tục vượt chỉ tiêu phát triển Đảng